กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การตัดสินใจยอมรับระบบบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพกับการยกระดับศักยภาพของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล