กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษากรณีเทศบาลตำบลบางกระทึก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล