กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาเครื่องเลียดเส้นผักตบชวาด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF