กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการใช้รูปแบบการจัดการผู้ป่วยรายกรณีในผู้ป่วยผ่าตัด เปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมต่อค่าใช้จ่าย จำนวนวันนอนและความพึงพอใจ ต่อบริการในโรงพยาบาลโพธาราม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล