กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัญหา ความต้องการและข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลใน 72 ชั่วโมงแรกหลังผ่าตัด สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดในโรงพยาบาลขอนแก่น Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล