กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การกำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาชาติเพื่อการดำเนินการ ที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล