กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สถานการณ์ทางระบาดวิทยาและการประเมินความเสี่ยง ของภาวะเมตาบอลิกซินโดรมในคนไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล