กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในบุคคลที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในชุมชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดเพชรบุรี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล