กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาเครื่องมือประเมินความล้าของตาในการใช้งานกับจอภาพคอมพิวเตอร์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล