กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ดูแลอย่างไร ให้ปลอดภัยหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF