กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การนำความรู้จากหลักสูตรพัฒนาศักยภาพสมอง ไปใช้กับการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานวิชาชีพและชีวิตประจำวันของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล