กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการสนับสนุนด้านข้อมูลและด้านอารมณ์ต่อความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจก่อนตรวจสวนหัวใจ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล