กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้ข้อมูลสารสนเทศจากการทำบัญชีครัวเรือนเพื่อวางแผนการเงินส่วนบุคคล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล