กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตในตำรวจชั้นประทวน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล