กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเตรียมจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล: แนวคิดและแนวปฏิบัติทางการพยาบาล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล