กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูปต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว และระดับความมั่นคงของกระดูกสันหลัง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล