กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แผนภาพความสมนัยระหว่างช่วงวัยกับค่าตอบแทนและความจงรักภักดีต่อองค์กร ของพนักงานรายเดือน บริษัท เอเชี่ยนอะไลอันซ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล