กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการฝึก Brain Gym ต่อการทรงตัว การประสานสัมพันธ์ การรับรู้ และคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล