กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการฝึกการทรงตัวแบบกลุ่มเพื่อลดภาวะกลัวการล้มสำหรับ ผู้สูงอายุที่มีภาวะเบาหวาน: การศึกษานำร่อง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF