กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติเพื่อลดอาการปวดเข่าในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม โดยการใช้โปรแกรมการบริหารกล้ามเนื้อต้นขา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF