กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนานวัตกรรมการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ในการสนับสนุนและส่งเสริมการดูแลตนเองที่จำเป็นแก่ผู้ป่วยที่ใส่สายระบายน้ำดี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF