กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสำรวจการตรวจเต้านมด้วยตนเองในบุคลากรสตรีมหาวิทยาลัยพะเยา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF