กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บทบาทพยาบาลกับการรักษาขั้นต้นและดูแลต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยที่ถูกงูพิษกัด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล