Return to Article Details การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในแบบประเมิน การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน : เกณฑ์คะแนน แบบรูบริค Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล