กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บทบาทสำคัญด้านคลินิกในการช่วยวินิจฉัยโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน ของค่า Random Urine Amylase Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล