กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยารักษาความดันโลหิตสูงในผู้ป่วย ที่ได้รับยา Renin Angiotensin System (RAS) Blockage (ACEI/ARB) 2 ชนิดร่วมกัน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล