กลับไปที่รายละเอียดของบทความ มะเร็งตับในภาวะตับแข็ง: ลักษณะภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ กับระดับค่าแอลฟา-ฟีโตโปรตีน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล