กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การคัดกรองวัณโรคปอดในกลุ่มเสี่ยง และประสิทธิภาพของแบบคัดกรอง อาการสงสัยวัณโรคปอด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล