กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยของผู้ป่วยในห้องผ่าตัด: A Development of Promotion Strategies for Patient Safety Culture in Operating Room Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล