เนื่องจากขณะนี้มีผู้สนใจส่งเรื่องตีพิมพ์ มากขึ้น อาจทำให้เวลาในการพิจารณาอาจล่าช้าไปบ้างนะครับ

ผมพบว่า หลายท่านพบปัญหาในการปรับแก้บทความแล้ว  upload file ไม่ได้ 

ขอให้ เมล์ติดต่อ

lunaz_ever@hotmail.com

lunaz.ever@gmail.com

เมล์ ผจก.วารสารonline  เพื่อหา วิธีส่ง

กรุณาอย่า new submission ใหม่  เพราะระบบ อาจ ตรวจพบ plagiarism ได้  ซึ่งทำให้ผมต้องdecline submission อันเก่า ครับ   ปล.เบื้องต้น ผมแนะนำว่า ให้ upload file ใน add discusion ได้ ครับ ถือว่าอยู่ในระบบเหมือนกันครับ   ขอบคุณที่ พิจารณาส่งเรื่องตีพิมพ์ จิตเวชวิทยาสาร ครับ