สะพานเชื่อมใจวัดมะเกลือ บทเรียนชุมชนสร้างสุขจาก "สุขภาวะชุมชนกลุ่มก้อน" สู่ "สุขสาธารณะ"

Main Article Content

Reongwit Nilcotara

Abstract

...หากพิจารณาให้ถ่องแท้แล้ว ความสำเร็จของการซ่อมสะพานในครั้งนี้มิได้อยู่ที่ได้สะพานที่มั่นคงแข็งแรงเท่านั้น แต่ผลที่ตามมาคือการได้ "ความสามัคคี" ของคนในชุมชนที่มั่นคง และได้มิตรภาพอันยั่งยืนที่จะนำพาให้คนบ้านวัดมะเกลือเป็น สังคมที่น่าอยู่และเป็นสุข...(พระครูบวร ธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดมะเกลือ)

Article Details

How to Cite
1.
Nilcotara R. สะพานเชื่อมใจวัดมะเกลือ: บทเรียนชุมชนสร้างสุขจาก "สุขภาวะชุมชนกลุ่มก้อน" สู่ "สุขสาธารณะ". J Public Hlth Dev [Internet]. 2010 Mar. 30 [cited 2024 Apr. 18];8(1):96-103. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/AIHD-MU/article/view/105461
Section
Miscellaneous
Author Biography

Reongwit Nilcotara, ASEAN Institute for Health Development, Mahidol University, Salaya, Nakhon Pathom 73170

ASEAN Institute for Health Development, Mahidol University, Salaya