วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ วารสารวิจัยการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ Journal of Nursing and Health Science Research
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสบการณ์การประเมินสมรรถภาพปอดด้วยการเดิน 6 นาที (6MWT) ในผู้ป่วยโควิด – 19 ณ หน่วยคัดแยกและดูแลรักษาผู้ป่วยแรกรับ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy