กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรผู้ปลูกแตงโม อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล