กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัญหาและอุปสรรคของการใช้แบบประเมินสภาพแรกรับผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบ ในหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุและระบบประสาท Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล