กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินภาวะกลัวการหกล้มในผู้สูงอายุไทยที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยใช้เครื่องมือวัดใหม่ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล