กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมติในสถานการณ์จำลองต่อความรู้ ทักษะและทัศนคติ การรับส่งเวรด้วยเทคนิค SBAR ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล