กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เหตุผลทางปัญญา: แนวทางใหม่ของการฟื้นฟูหน้าที่บริหารจัดการสมองในผู้ได้รับบาดเจ็บสมอง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล