กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การทำงานร่วมกันระหว่างวิชาชีพแบบทีมสุขภาพในบริการสุขภาพระดับอำเภอ: ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญของการจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล