กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสบการณ์การตั้งครรภ์ของเด็กหญิงในเขตเมืองของจังหวัดแห่งหนึ่งภาคเหนือตอนล่าง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล