กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เพศวิถีศึกษาและทัศนคติสองมาตรฐานทางเพศของครูต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล