กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของความแตกต่างทางเพศและบุคลิกภาพในผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีต่อข้อความภาษาไทยและเสียงดิจิตอลที่เร้าอารมณ์ด้านความประทับใจ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล