กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการทำแผลช่องทางออก(Exit Site) ด้วย 10% Povidone-iodine ในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล