กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์และอำนาจในการทำนายของแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อการปฏิบัติตัว ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล