กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล