กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลลัพธ์ของการรักษาโดยการให้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST segment ยกขึ้น ในโรงพยาบาลสิงห์บุรี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล