กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการให้โปรแกรมอบอุ่นร่างกายต่ออุณหภูมิกายในหญิงที่มารับการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องที่ได้รับการระงับความรู้สึกด้วยวิธีฉีดยาชาเข้าช่องน้ำไขสันหลัง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล