กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการใช้โปรแกรมการเตรียมความพร้อมต่อความวิตกกังวลและความรู้เกี่ยวกับการ ปฏิบัติตัวของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดสลายต้อกระจกในโรงพยาบาลชลบุรี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล