กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการให้ยาระงับความรู้สึก สำหรับผ่าตัดแก้ไขภาวะเลือดออกในกระเพาะอาหารร่วมกับภาวะช็อก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล