กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตด้วย Glasgow Benefit Inventory ในผู้ป่วยท่อน้ำตาอุดตันระหว่างก่อนและหลังการผ่าตัดเปิดทางเชื่อมระหว่างถุงน้ำตากับช่องจมูกจากภายนอก โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล