กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เรื่องผลของการเจริญสติเพื่อลดระดับความกลัวการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น งานเครื่องมือพิเศษอายุรกรรมโรงพยาบาลสิงห์บุรี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล